Om

2021

*************************

 

____________________

       kommande evenemang...

*** 15 augusti ***

Årsmöte


Vi planerar att genomföra ett årsmöte i augusti.

Vi får återkomma med närmare detaljer kring tid och plats och programinnehåll._________________________

 

        tidigare evenemang...


*2020*


*** 9 februari***

Årsmöte


Mötet behandlade det gångna

verksamhetsåret och styrelsen

 beviljades ansvarsfrihet för detta år.

Till nya styrelseledamöter valdes

Lida Glave och Gunilla Möller

***

Musikunderhållning med

Julia Ljungström och

Viktor Bergendahl

Ett antal besökare trotsade regnet och blåsten

och fick lyssna till en fin visunderhållning med

bl a en del av Monica Zetterlunds repertoar

och dessutom lite klassisk musik


***14 juli***

Ett tjugotal medlemmar och vänner samlades

i en lite gråmulen men ganska varm eftermiddag i Gunvors vackra trädgård.

Vi underhölls av Marianne Ivarsson och

deltog i allsången och hade en trevlig

kaffestund tillsammans och gjorde dessutom

en rundvandring i trädgården.


***11 oktober***


Träd fram

I en strålande oktobersol och i Gunvors vackra trädgård lyssnade ett tjugotal medlemmar till Ulrik Alm som höll ett mycket trevligt och inspirerande föredrag om vårt förhållande till träd, exempelvis i namn, liknelser och andra områden där olika trädsorter förekommer


*2019*


*** 10 februari ***


Årsmöte

Mötet behandlade det gångna

verksamhetsåret och styrelsen

 beviljades ansvarsfrihet för detta år.

Styrelse och revisor omvaldes enligt

valberedningens förslag


 

¤¤¤

Bertil Hagberg

Annika Hagberg

 

Bondens konst - Jordens poesi


En vacker bildberättelse om det

landskap och mönster som bonden

skapar med sina odlingar, och dessutom akompanjerat av musik och lyrik gav

deltagarna en fin söndagseftermiddag.*** 10 mars ***


 

Gunnel Wounsch

En reseskildring från Alaska m m


Gunnel berättade på intressant och

spännande sätt om hennes resa i spåren

 efter en kvinna, Hilma Sveland, som emigrerade

 till Canada 1897 för att gräva guld,

och följde sedan hennes väg till

Yokonterritoriet och Alaska.


Vid hemkosten byggde hon en

anläggning utanför Strömstad, som

kallades "Alaska" och som fortfarande

är i bruk.


*** 14 april ***

 

Prof Bill Hansson


Lurande lukter - Luktande tungor

-hur våra sinnen samverkar och ibland

spelar oss ett spratt.


Bill Hansson, uppvuxen i Jonstorp, leder

idag biologi och medicinfunktionen

vid världsberömda Max Planck Institutet

i Tyskland

Inför ett fullsatt auditorium berättade

han på ett mycket intressant och engagerande

sätt om sin forskning kring

hur lukter och dofter styr insekternas liv

och beteende samt hur vi som människor

också kan dra nytta av den kunskapen

Han talade också om institutets historia

och om hur det är att leda en stor forskningsinstitution.

Han deltar också i ett afrikanskt projekt kring insekterna, bl a tse-tse flugan,

och om hur vi kan leva med dem

i samklang.


*** 5 maj ***

Kristina Ignestam


"Den vilda trädgården"

Om användbara växter,

ekologisk odling och miljöhänsyn


En solig eftermiddag i maj berättade Kristina engagerat om den vilda trädgården och dess växter och vilka som är användbara för att äta eller kan användas som medicin.

Vi avnjöt sedan en mycket god nässelsoppa, varefter

vi gjorde en rundvandring i hennes trädgård


*** 1 september ***


Ulrik Alm

Våra vänner fladdermössen


Ulrik lät oss stifta bekantskap med

med en vanlig men oftast okänd 

granne och lät oss höra de 

normalt ohörbara signalerna.

Han talade också om de olika

skröner som berättats om fladdermössen

genom århundraderna.


*** 29 september ***


Karin Eriksson

Mitt liv som kreaturs-

handlare


Efter 40 år som mjölkbonde är Karin idag

Mölles och Sveriges enda

exportör av kvigor.

Hon berättade på ett spännande och

intressant sätt om hur hon jobbar med

exporten av kvigor som innebär allt ifrån besiktning till att hantera all logistik och

inte minst allt pappersarbete som krävs

vid export av levande djur. Hon berättade

livfullt om exportaffärer till Jordanien,

Pakistan, Turkiet m fl.

Hon besöker också mottagarländerna

för att se att djuren fått ett bra liv i sitt nya hemland.


*** 20 oktober ***


Leif Ahlberg

Vila vid denna källa...

Bellman i ord och ton


Carl Michael berättade om sitt intressanta

liv i både dur och moll.

Han blandade sin berättelse med sång av

egna visor och lät publiken sjunga

med i flera av dem.


*** 17 november ***


Johan Hammar

Sötvatten - en värld av liv


Tyvärr  blev  Johan akut sjuk, och

föreläsningen ställdes in.

I stället berättade Erik Klitte om den forskning han gjort om sin släkt, och som innehöll en hel del spännande saker.


*2018*

 


 

 

***26 augusti***

 

 I Gunvors höstträdgård...

 

Efter en trevlig och lärorik rundvandring

i trädgården samlades vi runt kaffebordet

för prata om lite av varje och om föreningens

program och vidare utveckling.

 

***23 september***

 

Charlotte Strömstedt

Antikt är på modet

trender och skötsel

 

Charlotte Strömstedt, känd från SVT:s

Antikrundan, besökte oss

 igen och berättade på ett trevligt

sätt om olika föremål och dess

historia samt hur de värderas.

Hon talade dessutom hur man bäst

sköter sina antika föremål.

 

***21 oktober***

 

#ALFRED NOBEL#

 

Mannen bakom Nobelprisen

¤¤¤

Rolf Lindelöf har över 30 års

 erfarenhet av allt kring Alfred Nobel, bland annat

som ordf i Nobelmuseets Vänner.

 

Han berättade på ett intitierat och

 intressant sätt om nationalikonen

 Alfred Nobel och hans

världsberömda testamente.

Han berättade om också om personen

 och hans livsgärningar, alltifrån alla

uppfinningar han gjorde, till hur han

byggde upp ett världsomfattande

 företag för produktion av

 framförallt dynamit.

 

***25 november***

 

 Good Times Band

med Maria Knutsson

 

Inför en stor och begeistrad publik

framförde gruppen ett antal evergreens

 i en musikalisk resa genom ett antal länder.

Dessutom läste Maj Hellqvist,99,

 en dikt på äkta värmlandsmål.


***********************************

Sköt om er, så ses vi till

höstens evenemang ! 

 

************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.


{"components":[{"id":"E7F98941-F90B-4AB0-832B-6F53A13D9A31","type":"web.data.components.resources.Image","width":260,"height":135,"mobileDown":false,"bbox":{"top":1785,"right":985,"bottom":1920,"left":725},"relIn":{"id":"3169CAFC-84C8-4913-8F8F-11D0509DE4F4","top":79,"right":-9,"bottom":-6240,"left":19},"relPara":{"index":1,"offset":0},"wrap":true,"stretch":false,"orderIndex":19,"style":{"type":"web.data.styles.StyleBlock","border":null,"background":null,"padding":[0,0,0,0]},"asset":{"id":"81F3E306-AB91-48B9-A12A-2EF7CADF7C3C","type":"web.data.assets.Image","etag":"\"726a-52e7e1f1\"","url":"webspace:/images/illustrationer/hoganaslogga.png","contentType":"image/png","filesize":29290,"alpha":true,"bpp":32,"width":510,"height":228,"animated":false,"recommendedFormat":null},"title":"","anchorTop":0,"anchorLeft":0,"scale":0.7900244798041615,"rotation":0,"scaleStrategy":"crop","cropTop":0,"cropLeft":0}],"styles":{},"stylesheetId":"D6BF56D8-F409-486B-9A2C-C8223ED7A61D"}{"components":[{"id":"E7F98941-F90B-4AB0-832B-6F53A13D9A31","type":"web.data.components.resources.Image","width":260,"height":135,"mobileDown":false,"bbox":{"top":1785,"right":985,"bottom":1920,"left":725},"relIn":{"id":"3169CAFC-84C8-4913-8F8F-11D0509DE4F4","top":79,"right":-9,"bottom":-6240,"left":19},"relPara":{"index":1,"offset":0},"wrap":true,"stretch":false,"orderIndex":19,"style":{"type":"web.data.styles.StyleBlock","border":null,"background":null,"padding":[0,0,0,0]},"asset":{"id":"81F3E306-AB91-48B9-A12A-2EF7CADF7C3C","type":"web.data.assets.Image","etag":"\"726a-52e7e1f1\"","url":"webspace:/images/illustrationer/hoganaslogga.png","contentType":"image/png","filesize":29290,"alpha":true,"bpp":32,"width":510,"height":228,"animated":false,"recommendedFormat":null},"title":"","anchorTop":0,"anchorLeft":0,"scale":0.7900244798041615,"rotation":0,"scaleStrategy":"crop","cropTop":0,"cropLeft":0}],"styles":{},"stylesheetId":"D6BF56D8-F409-486B-9A2C-C8223ED7A61D"}